Công Ty Dược Ấn Độ

Ciproxacin 500mg ( H/ 100 viên ) – Ấn Độ

Ưu đãi và khuyến mại 

- Mua 05 hộp giá 75K 

- Mua 20 hộp trở lên giá 74K 

Loperamid ( H/ 10 vỉ x 10 viên ) – Ấn Độ

Ưu đãi và khuyến mại 

- Mua 05 hộp giá 24K 

- Mua 20 hộp giá 23,5K 

Viên Đặt Âm Đạo – Microstat(H/ 1 vỉ x 7 viên ) – Ấn Độ

Date: 11/2024

Ưu đãi và khuyến mại 

- Mua 05 hộp giá 51K 

- Mua 20 hộp trở lên giá 48K 

Ofloxacin 200mg ( H/ 10 vỉ x 10 viên ) – Ấn Độ

Ưu đãi và khuyến mại 

- Mua 05 hộp giá 58K 

- Mua 20 hộp trở lên giá 57K 

Choncylox – Levofloxacin 500mg ( H/ 10 vỉ x 10 viên ) – Ấn Độ

Ưu đãi và khuyến mại 

- Mua 05 hộp giá 20,5K 

- Mua 20 hộp trở lên giá 20K 

Omeprazole 20mg( H/ 10 vỉ x 10 viên ) – Brawn

Ưu đãi và khuyến mại 

- Mua 05 hộp giá 29,5K 

- Mua 20 hộp trở lên giá 29K 

Meloxicam 7,5mg ( H/ 10 vỉ x 10 viên ) – Ấn Độ

Ưu đãi và khuyến mại 

- Mua 05 hộp giá 19,5K 

- Mua 20 hộp trở lên giá 19K 

Đăng nhập thành viên

Để nhận những ưu đãi hấp dẫn, Đăng ký thành viên

Khôi phục mật khẩu

Đăng ký thành viên

Nếu bạn đã có tài khoản,vui lòng Đăng nhập

Mã khuyến mãi