Mã khuyến mãi

Hướng dẫn sử dụng:

Khuyến mãi

2,500,000

Còn 0 ngày

0 : 0 : 0

Lì Xi : Một Đơn hàng bất ký 2,5 triệu, Cho đơn hàng > 30.000.000

HA27YNO9RO

Khuyến mãi

2,000,000

Còn 0 ngày

0 : 0 : 0

Lì Xi : Một Đơn hàng bất ký 2 triệu, Cho đơn hàng > 25.000.000

UNFM4ECF7G

Khuyến mãi

1,000,000

Còn 0 ngày

0 : 0 : 0

Lì Xi : Một Đơn hàng bất ký 1 triệu, Cho đơn hàng > 20.000.000

ZY1UNDYECS

Khuyến mãi

500,000

Còn 0 ngày

0 : 0 : 0

Lì Xi : Một Đơn hàng bất ký 500 trăm, Cho đơn hàng > 15.000.000

A3QTGKE99J

Khuyến mãi

50,000

Còn 0 ngày

0 : 0 : 0

Lì Xi 50K Cho đơn hàng > 5.000.000

FGZJLT5O64

Khuyến mãi

40,000

Còn 0 ngày

0 : 0 : 0

Lì Xi 40K Cho đơn hàng > 4.500.000

JKW576GMNQ

Khuyến mãi

35,000

Còn 0 ngày

0 : 0 : 0

Lì Xi 35K Cho đơn hàng > 4.000.000

MWHTKDWSEJ

Khuyến mãi

30,000

Còn 0 ngày

0 : 0 : 0

Lì Xi 30K Cho đơn hàng > 3.500.000

6TANVGQ6YY

Khuyến mãi

100,000

Còn 0 ngày

0 : 0 : 0

Lì Xi 100K Cho đơn hàng > 2.500.000 ( Trong đơn hàng phải có 100 hộp Albendazol 400mg ( Hộp / 1 viên ) – Hà Tây

3PXMD3CHIZ

Khuyến mãi

100,000

Còn 0 ngày

0 : 0 : 0

Lì Xi 100K Cho đơn hàng > 2.500.000 ( Trong đơn hàng phải có 05 hộp Thanh Nhiệt Mát Gan ĐP( H/ 20 Ống x 10 ml ) – Tùng Lộc

V0O9D9M3FU

Khuyến mãi

100,000

Còn 0 ngày

0 : 0 : 0

Lì Xi 100K Cho đơn hàng > 2.000.000 ( Trong đơn hàng phải có 02 hộp Calcium D3 ( Hộp 2 lọ x 30 viên ) – Việt Nam )

P5G2Y8SQ9J

Khuyến mãi

100,000

Còn 0 ngày

0 : 0 : 0

Lì Xì 100K Cho đơn hàng > 2.000.000 ( Trong đơn hàng phải có 01 hộp Bioskin L-Glutathion( C/ 30 viên )( Trị Nám ) – Mediusa

RFVBTJRVAW

Khuyến mãi

50,000

Còn 0 ngày

0 : 0 : 0

Lì Xi 50K Cho đơn hàng > 1.500.000 ( Trong đơn hàng phải có 03 hộp Thanh Nhiệt Mát Gan ĐP ( H/ 20 Ống x 10 ml ) – Tùng Lộc )

QHJ94PTB6Z

Khuyến mãi

50,000

Còn 0 ngày

0 : 0 : 0

Lì Xi 50K Cho đơn hàng > 1.200.000 ( Trong đơn hàng phải có 01 hộp Calcium D3 ( Hộp 2 lọ x 30 viên ) – Việt Nam )

9AR8T7Z5RA

Đăng nhập thành viên

Để nhận những ưu đãi hấp dẫn, Đăng ký thành viên

Khôi phục mật khẩu

Đăng ký thành viên

Nếu bạn đã có tài khoản,vui lòng Đăng nhập

Mã khuyến mãi